• Aanmelden
  • Aanvraag
  • Overzicht
  • Verzenden

Aanmelden

Volgende: Aanvraag

    Meld je aan om je adreswijziging te registreren. Je voornaam, naam, rijksregisternummer, contactgegevens en gezinssituatie worden hierdoor automatisch ingevuld.

    Je kan je aanvraag ook indienen zonder aan te melden.